Bengkel Pengkelasan Minggu Kedua

bengkel pengkelasan

Pada 14 Mei 2016, Perpustakaan SMAS mengadakan sesi kedua “Bengkel Asas Pengurusan Perpustakaan : Sistem Perpuluhan Dewey” untuk Kelab Iqra. Penceramah undangan ialah yang Mulia Pg Hj Muhd Shahminan, ketua Pustakawan, Jabatan Mufti Kerajaan.

Leave a Reply